Co NIE NALEŻY do kompetencji ombudsmana:

Ze względu na obowiązujące zasady neutralności i niezależności oraz poufny i nieformalny charakter postępowania do kompetencji ombudsmana NIE NALEŻY:

  • Podejmowanie decyzji bądź wydawanie wiążących opinii w sprawie.
  • Nakładanie sankcji na osoby bądź podmioty naruszające przyjęte zasady.
  • Występowanie jako rzecznik osoby pokrzywdzonej.
  • Poradnictwo prawne.
  • Specjalistyczna pomoc psychologiczna.
  • Narzucanie jednostkom uczelni polityki działania w jakimkolwiek obszarze.
  • Uczestniczenie w prowadzonym przez władze uczelni formalnym dochodzeniu lub udział w zinstytucjonalizowanym procesie skargowym.

Rzecznik akademicki nie podejmuje działań w oparciu o informacje lub doniesienia przekazane w sposób anonimowy!