Dokumenty przygotowane przez Rzeczniczka Akademickiego ds. studenckich i pracowniczych

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działań Rzecznika za rok 2013

Sprawozdanie z działań Rzecznika za rok 2012

Sprawozdanie z działań Rzecznika za rok 2011

 

SYGANLIZACJE

Sygnalizacja w sprawie komunikacji wewnętrznej w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego

Sygnalizacja w sprawie terminowego wydawania dyplomów ukończenia studiów

Sygnalizacja w sprawie przebiegu procedury habilitacyjnej na Wydziale Prawa i Administracji

 

Uwaga: nie jest możliwy wgląd w dokumenty dotyczące spraw i konfliktów o charakterze personalnym

 

Dokumenty dotyczące działań prowadzonych Rzecznika Akademickiego ds. studenckich i pracowniczych

Zarządzenie o powołaniu Rzecznika Akademickiego ds. studenckich i pracowniczych