SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działań Rzecznika za rok 2016

Sprawozdanie z działań Rzecznika za rok 2015

Sprawozdanie z działań Rzecznika za rok 2014

Sprawozdanie z działań rzecznika za rok 2013

Sprawozdanie z działań Rzecznika za rok 2012

Sprawozdanie z działań Rzecznika za rok 2011

 

     SYGNALIZACJA

     Sygnalizacja w sprawie zarzutów mobbingu w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Sygnalizacja w sprawie dotyczącej Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego

Sygnalizacja w sprawie terminowego wydawania dyplomów ukończenia studiów

Sygnalizacja w sprawie przebiegu procedury habilitacyjnej na Wydziale Prawa i Administracji

Uwaga: nie jest możliwy wgląd w dokumenty dotyczące spraw i konfliktów o charakterze personalnym

 

ZASADY DZIAŁANIA RZECZNIKA

Zarządzenie o powołaniu Rzecznika Akademickiego ds. studenckich i pracowniczych

Ulotka o sposobie działania Ombudsmana w PDF