Gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu problemów uczelnianych?
 

Ombudsman ściśle współpracuje z innymi organizacjami związanymi z Uniwersytetem Warszawskim, służącymi pomocą w sprawach dotyczących funkcjonowania uczelni i jej społeczności.

Poniżej znajduje się lista organizacji, których celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów utrudniających satysfakcjonujące i efektywne funkcjonowanie członków społeczności akademickiej.

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  

Zakres działania: prowadzenie mediacji w sporach akademickich, promocja mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów, edukacja w zakresie metod ADR.

Więcej info: www.mediacje.wpia.uw.edu.pl

Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

Zakres działania:  przestrzeganie równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie wszelkim innym formom dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie, religię, niepełnosprawność czy orientację seksualną

Więcej info: http://senat.uw.edu.pl/text.php?cat=115

lub https://antydyskryminacjauw.wordpress.com/

Akademicka Poradnia Prawna

Prowadzona przez Fundację na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego "Univeristatis Varsoviensis"

Zakres działania:bezpłatna pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy, administracyjnego oraz spraw regulaminowych i stypendialnych dla studentów wszystkich warszawskich uczelni.

Więcej info: www.akademickaporadniaprawna.pl

 

Jeśli chcesz, aby informacje o Twojej organizacji znalazły się na tej stronie, napisz: ombudsman@uw.edu.pl