Kiedy warto się zwrócić do ombudsmana?

Jeśli masz poczucie, że dostrzegasz problem, który w jakikolwiek sposób rzutuje na środowisko akademickie (lub twoje w nim funkcjonowanie) – warto zwrócić się do rzecznika akademickiego. Zasada poufności i nieformalności działania ombudsmana daje gwarancje, że zgłoszenie sprawy nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla osoby zgłaszającej.

Do ombudsmana możesz się zwrócić w sytuacji, gdy:  

  • Potrzebujesz opinii osoby z zewnątrz, lub kogoś, kto w sposób poufny wysłucha twoich problemów i doradzi dalszy  sposób postępowania.
  • Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu skomplikowanej sprawy, z którą sam sobie nie radzisz.
  • Uważasz, że zostałeś potraktowany niesprawiedliwie.
  • Jesteś w konflikcie, który wpływa na twoje funkcjonowanie na uczelni.
  • Potrzebujesz mediatora lub facylitatora.
  • Nie wiesz, do kogo powinieneś się zwrócić ze swoją sprawą.