Jaką pomoc można uzyskać od ombudsmana?

Ombudsman Uniwersytetu Warszawskiego zapewnia zgłaszającym się do niego osobom poufne wsparcie w problemach dotyczących funkcjonowania środowiska akademickiego UW. Wsparcie jest realizowane za pomocą nieformalnych środków i działań.

Ombudsman może:

  • Wysłuchać, pomóc w zdefiniowaniu kierunku działania oraz szukaniu możliwych rozwiązań danego problem.
  • Wesprzeć w rozwiązaniu konfliktu: pomóc zdiagnozować problem i wybrać sposób jego rozwiązania.
  • Zarekomendować mediację i ułatwić jej wszczęcie.
  • Przedstawić stosowną informację dotyczącą obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim zasad i regulacji prawnych.
  • Pomóc w uzyskaniu informacji i wyjaśnieniu sprawy we właściwej jednostce.
  • Przekazać przedstawione informacje władzom uniwersytetu.
  • Rekomendować rektorowi zmianę polityki, przepisów lub procedur.

Jeżeli zgłaszany problem leży poza kompetencjami ombudsmana, wskaże on odpowiednią instytucję powołaną do zajmowania się tego rodzaju sprawami.