Sposób działania Rzecznika Akademickiego

Zgodnie z § 5 Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania na Uniwersytecie Warszawskim Rzecznika Akademickiego ombudsman w swoich działaniach kieruje się zasadami poufności, bezstronności i neutralności.  Dodatkową gwarancją bezstronności i neutralności rzecznika jest jego niezależność od innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.