Kto może zgłaszać sprawy do ombudsmana?

Sprawy do ombudsmana mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne – pracownicy, doktoranci i studenci, jak i jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego oraz organy samorządu studenckiego i doktoranckiego.

Podjęcie czynności przez ombudsmana następuje:

  • po zgłoszeniu się ze sprawą przez zainteresowanego członka społeczności akademickiej;
  • na wniosek organów samorządu studentów lub samorządu doktorantów;
  • na wniosek Rektora;
  • na wniosek jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
  • z własnej inicjatywy.

Do ombudsmana może się zgłosić po pomoc każdy zainteresowany członek społeczności akademickiej: student, doktorant, pracownik naukowy bądź  administracyjny.