Kontakt

Do ombudsmana można się zgłaszać osobiście, mailowo lub telefonicznie.

Ombudsman dyżuruje w poniedziałki i czwartki od godziny 11.00 do 14.00.

Optymalne jest wcześniejsze umówienie spotkania. Możliwe jest również przyjście na dyżur bez umawiania się, wówczas jednak pierwszeństwo mają planowane wcześniej spotkania - co wiąże się z ryzykiem czekania, lub koniecznością przyjścia w innym terminie.

Kontakt:

Biblioteka Uniwersytecka

ul. Dobra 56/66

(I piętro, pokój nr 1.60 C)

00 - 312 Warszawa

e-mail: ombudsman@uw.edu.pl

Tel. 22/55 27 214

 

Na czas nieobecności Rzeczniczki Akademickiej biuro prowadzi mgr Martyna Jędraszka.

Kontakt:

Biblioteka Uniwersytecka

ul. Dobra 56/66

(I piętro, pokój nr 1.60 C)

00 - 312 Warszawa

e-mail: ombudsman@uw.edu.pl

Tel. 22/55 27 813